Nghe lại lời

Nghe lại lời "Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về Đặc khu kinh tế"

Lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về Đặc khu kinh tế "Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, chúng ta có chủ trương và xây dựng đặc khu kinh tế lâu rồi, từ những năm 90 của thế kỉ trước (1990), từ thời cụ Võ Văn Kiệt còn làm thủ tướng đã đi khảo sát Vân Phong trong Nha Trang Khánh Hòa rồi, có ý định làm lâu rồi, học tập kinh nghiệm của nhiều nước  trên thế giới; là một cách thu hút đầu tư nước ngoài, thí điểm các cơ chế mới để chúng ta mở rộng ra làm kinh tế".

Tổng bí thư nói tiếp về Luật Đặc khu

Tổng bí thư nói tiếp về Luật Đặc khu "Vì đây là vấn đề rất khó, mới, nhạy cảm, hệ trọng, cho nên chúng ta làm rất thận trọng; có chủ trương rồi, ghi trong hiến pháp là thành lập đặc khu hành chính kinh tế; rồi nghị quyết của trung ương, các chỉ thị có cả chủ trương, có lâu rồi; nhưng làm như thế nào cho hiệu quả, liên quan đến quốc phòng an ninh giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vừa phát huy được sức mạnh trong nước ngoài nước, nhưng mà vẫn phải giữ được độc lập chủ quyền của quốc gia, cái đó là chủ trương nhất quán".

Tổng bí thư nói tiếp "Còn việc thiết kế cụ thể thế nào thì mỗi nước mỗi khác, mỗi nơi, mỗi một khu vực mỗi khác, chúng ta không thể làm đại khái được. Vừa rồi chúng ta đã làm rất thận trọng, thảo luận qua mấy kì họp, thống nhất tương đối cao và cũng chuẩn bị định thông qua tại kỳ họp này; nhưng mà có một số ý kiến đóng góp thì Đảng, Nhà nước, Quốc hội thấy là phải lắng nghe, dân chủ, phải tiếp thu, bao giờ hoàn thiện được tốt thì mới thông qua".

Cuối hội nghị, Tổng bí thư có nhấn mạnh nội dung cuối cùng là "Không ai lại dại dột giao đất cho người nước ngoài để người ta vào đây làm dối mình, ai ngây thơ thế!"

Sau nhiều lần họp, Luật Đặc khu được dự kiến sẽ được họp và thông qua vào tháng 5/2019.

 | Thông tin thêm "Dự án Đặc khu kinh tế (Việt Nam) là đơn vị hành chính thuộc tỉnh, do Quốc hội quyết định thành lập các đặc khu hành chính - kinh tế cụ thể tại Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) có cơ chế, chính sách đặc biệt để thu hút đầu tư về phát triển kinh tế - xã hội, có tổ chức chính quyền địa phương và cơ quan khác của Nhà nước tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cả 3 đặc khu kinh tế tại Việt Nam sắp thông qua đều có những ưu thế - đặc quyền riêng. Mỗi khu vực là một chiến lược, quyết sách được cả nước đưa ra và quyết tâm triển khai hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra.

Bộ Tài chính ước tính 3 đề án đặc khu cần tới 1,57 triệu tỷ đồng (khoảng 70 tỷ USD), Vân Đồn cần 270 nghìn tỷ (2018-2030), Bắc Vân Phong 400 nghìn tỷ đồng (2019-2025), và Phú Quốc 900 nghìn tỷ (2016-2030). Con số đầu tư vào 3 đặc khu là không hề nhỏ, thể hiện khát vọng lớn mạnh của nhà nước trong dự án mô hình SEZ lần này."

 | Đọc các thông tin về Đặc khu tại: Tin tức đặc khu kinh tế


Bài viết liên quan khácNghe lại lời "Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về Đặc khu kinh tế"