Tình hình Giá đất Hòa Lạc tháng 5/2021 có NÓNG như thời tiết hay không?

Tình hình Giá đất Hòa Lạc tháng 5/2021 có NÓNG như thời tiết hay không?

Tháng 5/2021, không giống như sự nóng của thời tiết, thị trường bất động sản tại Hòa Lạc cùng giá đất tại đây thì gần như không thay đổi so với 3 tháng trước!

Biến động giá đất Hòa Lạc tháng 5/2021 mới nhất

Quý nhà đầu tư tham khảo chi tiết từng khu vực các tháng trước về biến động giá đất Hòa Lạc năm 2020 - 2021 tại bảng thống kê dưới đây! 

Vị Trí Giá Thấp Giá Cao Giá Phổ Biến
Xóm Bãi Dài
(Xã Tiến Xuân)
4,00 triệu/m2 11,70 triệu/m2 7,50 triệu/m2
Xóm Bình Sơn
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 6,20 triệu/m2 4,00 triệu/m2
Xóm Đồng Cao
(Xã Tiến Xuân)
2,00 triệu/m2 4,20 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Xóm Miễu
(Xã Tiến Xuân)
5,00 triệu/m2 12,50 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Xóm Trại Mới
(Xã Tiến Xuân)
4,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2 7,00 triệu/m2
Xóm Nhòn
(Xã Tiến Xuân)
6,00 triệu/m2 12,50 triệu/m2 8,50 triệu/m2
Xóm Cố Đụng Suối Ngọc
(Xã Tiến Xuân)
3,50 triệu/m2 8,80 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Đồi Sen Trì
(xã Bình Yên)
5,50 triệu/m2 11,60 triệu/m2 7,50 triệu/m2
Thôn Vân Lôi
(xã Bình Yên)
5,00 triệu/m2 12,40 triệu/m2 8,50 triệu/m2
Thôn Thái Bình
(xã Bình Yên)
6,00 triệu/m2 19,90 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Hòa Lạc
(xã Bình Yên)
7,00 triệu/m2 22,10 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Thôn Cánh Chủ
(xã Bình Yên)
5,50 triệu/m2 12,50 triệu/m2 7,50 triệu/m2
Thôn Phúc Tiến
(xã Bình Yên)
3,50 triệu/m2 9,80 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Linh Sơn
(xã Bình Yên)
6,00 triệu/m2 18,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Cửa Khâu
(Xã Đông Xuân)
3,00 triệu/m2 7,40 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Đồng Chằm
(Xã Đông Xuân)
4,00 triệu/m2 9,70 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Lập Thành
(Xã Đông Xuân)
3,00 triệu/m2 7,30 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Đồng Bèn
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 5,60 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Đồng Giằng
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 5,10 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Đá Thâm
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 5,10 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Phú Sơn
(Xã Phú Cát)
5,00 triệu/m2 12,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn 4
(Xã Phú Cát)
6,00 triệu/m2 15,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn 5
(Xã Phú Cát)
7,00 triệu/m2 16,50 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn 6
(Xã Phú Cát)
7,00 triệu/m2 18,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn 7
(Xã Phú Cát)
7,00 triệu/m2 23,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Liệp Mai
(Xã Ngọc Liệp)
6,00 triệu/m2 18,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Đồng Bụt
(Xã Ngọc Liệp)
6,50 triệu/m2 17,80 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Ngọc Phúc
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 16,80 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Hòa Trúc
(Xã Hòa Thạch)
3,50 triệu/m2 10,00 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Bạch Thạch
(Xã Hòa Thạch)
3,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Thắng Đầu
(Xã Hòa Thạch)
3,50 triệu/m2 8,60 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Cổ Rùa
(Xã Phú Mãn)
6,00 triệu/m2 12,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Đồng Am
(Xã Phú Mãn)
4,00 triệu/m2 10,70 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vàng
(Xã Phú Mãn)
5,50 triệu/m2 11,70 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vỡ
(Xã Phú Mãn)
4,00 triệu/m2 8,50 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Trán Voi
(Xã Phú Mãn)
4,00 triệu/m2 7,50 triệu/m2 5,00 triệu/m2

Quý nhà đầu tư có thể xem lại giá đất các tháng trước:

DÂN ĐẦU TƯ


Bài viết liên quan khácTình hình Giá đất Hòa Lạc tháng 5/2021 có NÓNG như thời tiết hay không?