Tình hình biến động Giá đất Hòa Lạc tháng 3 năm 2021

Tình hình biến động Giá đất Hòa Lạc tháng 3 năm 2021

Tình hình biến động Giá đất Hòa Lạc tháng 3 năm 2021 các tuyến đường, khu vực được nhiều nhà đầu tư quan tâm đang thay đổi ra sao? Phần lớn các khu vực giá đất có chiều hướng đi ngang, một số ít giảm nhẹ từ 1 - 2%.

Chiều hướng đi ngang của Giá đất Hòa Lạc trong tháng 3 năm 2021

Quý nhà đầu tư tham khảo chi tiết từng khu vực các tháng trước về biến động giá đất Hòa Lạc 2020 - 2021 tại bảng thống kê dưới đây!

Vị Trí Giá Thấp Giá Cao Giá Phổ Biến
Xóm Bãi Dài
(Xã Tiến Xuân)
4,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Xóm Bình Sơn
(Xã Tiến Xuân)
2,50 triệu/m2 5,50 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Xóm Đồng Cao
(Xã Tiến Xuân)
2,00 triệu/m2 4,20 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Xóm Miễu
(Xã Tiến Xuân)
5,00 triệu/m2 12,40 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Xóm Trại Mới
(Xã Tiến Xuân)
4,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2 6,50 triệu/m2
Xóm Nhòn
(Xã Tiến Xuân)
6,00 triệu/m2 12,40 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Xóm Cố Đụng Suối Ngọc
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 8,40 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Đồi Sen Trì
(xã Bình Yên)
5,00 triệu/m2 11,50 triệu/m2 7,50 triệu/m2
Thôn Vân Lôi
(xã Bình Yên)
5,00 triệu/m2 11,80 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Thái Bình
(xã Bình Yên)
6,00 triệu/m2 20,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Hòa Lạc
(xã Bình Yên)
6,00 triệu/m2 21,90 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Cánh Chủ
(xã Bình Yên)
5,00 triệu/m2 12,00 triệu/m2 7,50 triệu/m2
Thôn Phúc Tiến
(xã Bình Yên)
3,50 triệu/m2 9,80 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Linh Sơn
(xã Bình Yên)
6,00 triệu/m2 17,90 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Cửa Khâu
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 5,50 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Đồng Chằm
(Xã Đông Xuân)
3,50 triệu/m2 9,10 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Lập Thành
(Xã Đông Xuân)
3,00 triệu/m2 7,00 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Đồng Bèn
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 5,20 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Đồng Giằng
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 4,70 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Đá Thâm
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 4,80 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Phú Sơn
(Xã Phú Cát)
5,00 triệu/m2 11,80 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn 4
(Xã Phú Cát)
6,50 triệu/m2 12,90 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn 5
(Xã Phú Cát)
7,00 triệu/m2 16,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn 6
(Xã Phú Cát)
7,00 triệu/m2 17,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn 7
(Xã Phú Cát)
7,00 triệu/m2 22,20 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Liệp Mai
(Xã Ngọc Liệp)
6,00 triệu/m2 17,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Đồng Bụt
(Xã Ngọc Liệp)
6,50 triệu/m2 17,50 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Ngọc Phúc
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 16,70 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Hòa Trúc
(Xã Hòa Thạch)
3,50 triệu/m2 9,80 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Bạch Thạch
(Xã Hòa Thạch)
3,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn Thắng Đầu
(Xã Hòa Thạch)
3,50 triệu/m2 8,50 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn Cổ Rùa
(Xã Phú Mãn)
5,00 triệu/m2 11,50 triệu/m2 7,50 triệu/m2
Thôn Đồng Am
(Xã Phú Mãn)
4,00 triệu/m2 10,80 triệu/m2 6,50 triệu/m2
Thôn Đồng Vàng
(Xã Phú Mãn)
5,50 triệu/m2 11,30 triệu/m2 7,50 triệu/m2
Thôn Đồng Vỡ
(Xã Phú Mãn)
3,50 triệu/m2 7,70 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn Trán Voi
(Xã Phú Mãn)
3,00 triệu/m2 7,00 triệu/m2 4,50 triệu/m2

Quý nhà đầu tư có thể xem lại giá đất các tháng trước:

DÂN ĐẦU TƯ


Bài viết liên quan khácTình hình biến động Giá đất Hòa Lạc tháng 3 năm 2021