THÁO GỠ KHÓ KHĂN ĐỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC BỨT PHÁ PHÁT TRIỂN

THÁO GỠ KHÓ KHĂN ĐỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC BỨT PHÁ PHÁT TRIỂN

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là một trong ba Khu công nghệ cao quốc gia được Thủ tướng Chính phủ thành lập và là Khu công nghệ cao duy nhất không trực thuộc chính quyền địa phương mà trực thuộc Bộ.

Đặc thù này cũng khiến cho việc huy động nguồn lực vào khu công nghệ cao gặp nhiều khó khăn do ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, phải tập trung giải quyết nhiều mục tiêu để phát triển đồng bộ các ngành, lĩnh vực.

Tuy nhiên nếu kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động phát triển công nghệ trong nước và nước ngoài vào Việt Nam thì Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ thực sự trở thành trung tâm phát triển công nghệ của cả nước và khu vực.

 | Đọc thêm: Ngắm toàn cảnh đô thị vệ tinh Hòa Lạc 600.000 dân từ trên cao

 


Bài viết liên quan khácTHÁO GỠ KHÓ KHĂN ĐỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC BỨT PHÁ PHÁT TRIỂN