Tháng 8/2020 giá đất tại đô thị vệ tinh Hòa Lạc ra sao?

Tháng 8/2020 giá đất tại đô thị vệ tinh Hòa Lạc ra sao?

Thị trường đất tại Hòa Lạc không có nhiều biến động so với 3 tháng trước đây, giá đất tại hầu hết các khu vực thôn, xã có chiều hướng giảm nhẹ.

Giá đất Hòa Lạc tháng 8 đang giảm nhẹ

Giá đất các khu vực đất xã Tiến Xuân, Phú Cát, Bình Yên, Đồng Trúc, Ngọc Liệp, Tân Xã,... đang có chiều hướng giảm nhẹ từ 2 - 8% so với tháng 7.

 | Xem ngay: Giá đất Hòa Lạc tháng 7/2020

Vị Trí Giá Thấp Giá Cao Giá Phổ Biến
Xóm Bãi Dài
(Xã Tiến Xuân)
2,00 triệu/m2 5,70 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Xóm Bình Sơn
(Xã Tiến Xuân)
2,50 triệu/m2 5,50 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Xóm Đồng Cao
(Xã Tiến Xuân)
1,00 triệu/m2 3,40 triệu/m2 2,00 triệu/m2
Xóm Miễu
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Xóm Trại Mới
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 8,70 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Xóm Nhòn
(Xã Tiến Xuân)
3,50 triệu/m2 11,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Xóm Cố Đụng Suối Ngọc
(Xã Tiến Xuân)
2,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Đồi Sen Trì
(xã Bình Yên)
4,00 triệu/m2 10,50 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Vân Lôi
(xã Bình Yên)
4,00 triệu/m2 10,50 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Thái Bình
(xã Bình Yên)
4,00 triệu/m2 11,30 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Hòa Lạc
(xã Bình Yên)
5,50 triệu/m2 17,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Cánh Chủ
(xã Bình Yên)
3,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Phúc Tiến
(xã Bình Yên)
3,00 triệu/m2 8,20 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Linh Sơn
(xã Bình Yên)
4,00 triệu/m2 15,50 triệu/m2 7,00 triệu/m2
Thôn Cửa Khâu
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 5,30 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Đồng Chằm
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 4,50 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Lập Thành
(Xã Đông Xuân)
4,00 triệu/m2 7,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn Đồng Bèn
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 4,40 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Đồng Giằng
(Xã Đông Xuân)
1,50 triệu/m2 4,40 triệu/m2 2,50 triệu/m2
Thôn Đá Thâm
(Xã Đông Xuân)
1,00 triệu/m2 3,60 triệu/m2 2,00 triệu/m2
Thôn Phú Sơn
(Xã Phú Cát)
3,00 triệu/m2 9,30 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn 4
(Xã Phú Cát)
4,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn 5
(Xã Phú Cát)
3,50 triệu/m2 8,80 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn 6
(Xã Phú Cát)
4,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn 7
(Xã Phú Cát)
4,00 triệu/m2 17,40 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Liệp Mai
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 20,00 triệu/m2 13,00 triệu/m2
Thôn Đồng Bụt
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 17,50 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Thôn Ngọc Phúc
(Xã Ngọc Liệp)
9,00 triệu/m2 21,00 triệu/m2 13,00 triệu/m2
Thôn Hòa Trúc
(Xã Hòa Thạch)
3,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Bạch Thạch
(Xã Hòa Thạch)
3,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Thắng Đầu
(Xã Hòa Thạch)
3,00 triệu/m2 7,00 triệu/m2 4,00 triệu/m2
Thôn Cổ Rùa
(Xã Phú Mãn)
4,00 triệu/m2 8,70 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Đồng Am
(Xã Phú Mãn)
3,80 triệu/m2 8,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vàng
(Xã Phú Mãn)
4,50 triệu/m2 9,70 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vỡ
(Xã Phú Mãn)
2,50 triệu/m2 5,40 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Trán Voi
(Xã Phú Mãn)
3,00 triệu/m2 5,60 triệu/m2 4,00 triệu/m2

Bài viết liên quan khácTháng 8/2020 giá đất tại đô thị vệ tinh Hòa Lạc ra sao?