Quý 3/2021, Khởi công Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại Hòa Lạc

Quý 3/2021, Khởi công Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại Hòa Lạc

Cùng với rất nhiều dự án về hạ tầng và xây dựng đã khởi công trong năm 2021 tại Hòa Lạc, đến quý 3/2021, Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội/ PMU-USTH sẽ chính thức khởi công tại Đô thị vệ tinh Hòa Lạc sau nhiều năm thành lập.

Đô thị Hòa Lạc sẽ Khởi công Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội vào quý 3/2021

Thông tin sơ bộ về dự án

1/ Chủ đầu tư: Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam (VAST)

2/ Địa điểm: Khu tổ hợp giáo dục, thuộc phân khu công nghệ cao Hòa Lạc

3/ Nhà tài trợ: Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (Asian Development Bank)

4/ Khởi công - hoàn thành: Quý 3/2021 - Quý 2/2023

Đô thị Hòa Lạc sẽ Khởi công Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội vào quý 3/2021

Thông tin mô tả về dự án:

Dự án nhằm mục đích xây dựng một trường đại học theo mô hình mới, trong đó tập trung vào công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học và công nghệ đạt chuẩn quốc tế. Trường đại học này có tên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (viết tắt là USTH) sẽ minh chứng một khung chính sách mới về công tác quản trị, tài chính và đảm bảo chất lượng cho các trường Đại học tại Việt Nam. USTH được thành lập dưới sự hợp tác với Chính phủ Pháp và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST). Chính phủ Pháp sẽ hỗ trợ khoảng 100 triệu Euro để trang trải chi phí xây dựng và vận hành kéo dài ít nhất cho đến năm 2020. Hỗ trợ từ phía Chính phủ Pháp còn bao gồm việc cung cấp chương trình giảng dạy, hỗ trợ năng lực nghiên cứu, bổ nhiệm người giữ chức hiệu trưởng, đào tạo cán bộ, giảng viên và cấp học bổng. USTH được thành lập vào tháng 10 năm 2010, hiện đang sử dụng tạm cơ sở vật chất của VAST và số lượng sinh viên nhập học ước đạt đến năm 2014 là 1.000 sinh viên. Trường sẽ chuyển sang khuôn viên mới tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc khi hoàn tất việc xây dựng.


Bài viết liên quan khácQuý 3/2021, Khởi công Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại Hòa Lạc