Hà Nội nghiên cứu 31 đồ án quy hoạch 5 đô thị vệ tinh

Hà Nội nghiên cứu 31 đồ án quy hoạch 5 đô thị vệ tinh

Hà Nội nghiên cứu 31 đồ án quy hoạch 5 đô thị vệ tinh Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên, Sóc Sơn. TP Hà Nội hiện đang đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị.

Hà Nội nghiên cứu 31 đồ án quy hoạch 5 đô thị vệ tinh

Quy hoạch phân khu các đô thị vệ tinh (quy hoạch phân khu cấp 2), có tổng cộng 31 đồ án thuộc 5 đô thị vệ tinh đang được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội nghiên cứu.

Quy hoạch các phân khu đô thị vệ tinh qua nhiều năm vẫn chưa được phê duyệt đang khiến Thủ đô Hà Nội mất đi nhiều cơ hội phát triển kinh tế xã hội. Chính vì thế, việc triển khai công tác lập các đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 - 1/5000 để triển khai cụ thể hóa quy hoạch chung các đô thị vệ tinh là nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết, là cơ sở để đề xuất, triển khai thực hiện các dự án đầu tư (đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 


Bài viết liên quan khácHà Nội nghiên cứu 31 đồ án quy hoạch 5 đô thị vệ tinh