Giá đất nền Hòa Lạc tháng 11/2021 tiếp tục tăng nhẹ

Giá đất nền Hòa Lạc tháng 11/2021 tiếp tục tăng nhẹ

Tháng 11 cuối năm 2021, thị trường đất Hòa Lạc có nhiều nhà đầu tư quan tâm và kèm theo là giá đất tại đây có dấu hiệu tăng nhẹ từ 2 - 5%.

Chúng tôi cung cấp/ cập nhật dữ liệu bảng giá đất nền Hòa Lạc hơn 50 khu vực trong tháng 11/2021 chi tiết, mới nhất dành cho nhà đầu tư.

Bảng Giá đất nền Hòa Lạc tháng 11 năm 2021 chi tiết

Vị Trí Giá Thấp Giá Cao Giá Phổ Biến
Xóm Bãi Dài
(Xã Tiến Xuân)
6,00 triệu/m2 12,80 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Xóm Bình Sơn
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 5,90 triệu/m2 4,00 triệu/m2
Xóm Đồng Cao
(Xã Tiến Xuân)
2,50 triệu/m2 4,20 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Xóm Miễu
(Xã Tiến Xuân)
8,00 triệu/m2 16,50 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Xóm Trại Mới
(Xã Tiến Xuân)
5,00 triệu/m2 11,30 triệu/m2 7,00 triệu/m2
Xóm Nhòn
(Xã Tiến Xuân)
7,00 triệu/m2 13,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Xóm Cố Đụng Suối Ngọc
(Xã Tiến Xuân)
3,50 triệu/m2 10,00 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Đường Quốc Lộ 21
(Xã Thạch Hòa)
16,00 triệu/m2 25,00 triệu/m2 20,00 triệu/m2
Thôn Đồi Sen Trì
(xã Bình Yên)
6,00 triệu/m2 11,70 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Vân Lôi
(xã Bình Yên)
5,00 triệu/m2 12,80 triệu/m2 8,50 triệu/m2
Thôn Thái Bình
(xã Bình Yên)
6,00 triệu/m2 20,50 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Hòa Lạc
(xã Bình Yên)
8,00 triệu/m2 23,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Thôn Cánh Chủ
(xã Bình Yên)
7,00 triệu/m2 13,20 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Phúc Tiến
(xã Bình Yên)
5,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2 7,00 triệu/m2
Thôn Linh Sơn
(xã Bình Yên)
8,00 triệu/m2 19,00 triệu/m2 12,00 triệu/m2
Thôn Cửa Khâu
(Xã Đông Xuân)
3,00 triệu/m2 6,80 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Đồng Chằm
(Xã Đông Xuân)
4,50 triệu/m2 9,60 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Lập Thành
(Xã Đông Xuân)
3,00 triệu/m2 6,90 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Đồng Bèn
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 6,00 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Đồng Giằng
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 5,30 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Đá Thâm
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 5,30 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Phú Sơn
(Xã Phú Cát)
7,00 triệu/m2 13,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn 4
(Xã Phú Cát)
6,00 triệu/m2 16,80 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn 5
(Xã Phú Cát)
8,00 triệu/m2 18,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Thôn 6
(Xã Phú Cát)
8,00 triệu/m2 19,30 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Thôn 7
(Xã Phú Cát)
8,00 triệu/m2 23,50 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Khu Tái Định Cư Vai Réo
(Xã Phú Cát)
17,00 triệu/m2 23,00 triệu/m2 19,00 triệu/m2
Thôn Liệp Mai
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 19,30 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Thôn Đồng Bụt
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 19,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Ngọc Phúc
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 18,80 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Hòa Trúc
(Xã Hòa Thạch)
4,00 triệu/m2 10,50 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Bạch Thạch
(Xã Hòa Thạch)
4,00 triệu/m2 9,30 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Thắng Đầu
(Xã Hòa Thạch)
3,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Cổ Rùa
(Xã Phú Mãn)
7,00 triệu/m2 14,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Đồng Am
(Xã Phú Mãn)
6,00 triệu/m2 12,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vàng
(Xã Phú Mãn)
7,00 triệu/m2 13,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vỡ
(Xã Phú Mãn)
5,00 triệu/m2 9,50 triệu/m2 7,00 triệu/m2
Thôn Trán Voi
(Xã Phú Mãn)
4,00 triệu/m2 8,60 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Khu Tái Định Cư Phú Mãn
(Xã Phú Mãn)
14,50 triệu/m2 18,30 triệu/m2 16,00 triệu/m2

Quý nhà đầu tư có thể xem lại giá đất tại Hòa Lạc các tháng trước:

DÂN ĐẦU TƯ


Bài viết liên quan khácGiá đất nền Hòa Lạc tháng 11/2021 tiếp tục tăng nhẹ