Thống kê biến động Giá đất Hòa Lạc tháng 12/2020 mới nhất

Thống kê biến động Giá đất Hòa Lạc tháng 12/2020 mới nhất

Thống kê biến động Giá đất Hòa Lạc tháng 12/2020 mới nhất các khu vực huyện Quốc Oai, Thạch Thất.

Giá đất Hòa Lạc tháng 12/2020 có sự khởi sắc ở nhiều khu vực

Trong tháng 12/2020, mặt bằng chung giá đất có dấu hiệu tăng nhẹ 1 - 3% ở các xã Bình Yên, Tân Xã, Hạ Bằng, Phú Mãn, Tiến Xuân, Yên Bình, đặc biệt tăng mạnh hơn từ 2 - 5% ở xã Phú Cát, Thạch Hòa, Hòa Thạch (nơi có quy hoạch đường đang và chuẩn bị triển khai).

Quý nhà đầu tư tham khảo chi tiết biến động giá đất Hòa Lạc tại bảng thống kê dưới đây!

Vị Trí Giá Thấp Giá Cao Giá Phổ Biến
Xóm Bãi Dài
(Xã Tiến Xuân)
4,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Xóm Bình Sơn
(Xã Tiến Xuân)
2,50 triệu/m2 5,00 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Xóm Đồng Cao
(Xã Tiến Xuân)
1,50 triệu/m2 3,60 triệu/m2 2,00 triệu/m2
Xóm Miễu
(Xã Tiến Xuân)
3,50 triệu/m2 11,50 triệu/m2 6,50 triệu/m2
Xóm Trại Mới
(Xã Tiến Xuân)
3,50 triệu/m2 10,00 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Xóm Nhòn
(Xã Tiến Xuân)
3,50 triệu/m2 11,20 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Xóm Cố Đụng Suối Ngọc
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 7,00 triệu/m2 4,00 triệu/m2
Thôn Đồi Sen Trì
(xã Bình Yên)
4,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2 7,00 triệu/m2
Thôn Vân Lôi
(xã Bình Yên)
4,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2 7,00 triệu/m2
Thôn Thái Bình
(xã Bình Yên)
5,00 triệu/m2 16,50 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Hòa Lạc
(xã Bình Yên)
6,00 triệu/m2 20,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Cánh Chủ
(xã Bình Yên)
3,50 triệu/m2 11,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Phúc Tiến
(xã Bình Yên)
3,00 triệu/m2 8,80 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Linh Sơn
(xã Bình Yên)
5,00 triệu/m2 17,50 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Cửa Khâu
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 4,90 triệu/m2 2,50 triệu/m2
Thôn Đồng Chằm
(Xã Đông Xuân)
3,00 triệu/m2 6,70 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Lập Thành
(Xã Đông Xuân)
3,00 triệu/m2 6,40 triệu/m2 4,00 triệu/m2
Thôn Đồng Bèn
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 4,10 triệu/m2 2,50 triệu/m2
Thôn Đồng Giằng
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 4,00 triệu/m2 2,50 triệu/m2
Thôn Đá Thâm
(Xã Đông Xuân)
1,50 triệu/m2 3,50 triệu/m2 2,00 triệu/m2
Thôn Phú Sơn
(Xã Phú Cát)
3,50 triệu/m2 10,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn 4
(Xã Phú Cát)
5,00 triệu/m2 10,70 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn 5
(Xã Phú Cát)
5,00 triệu/m2 11,30 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn 6
(Xã Phú Cát)
6,00 triệu/m2 14,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn 7
(Xã Phú Cát)
6,00 triệu/m2 19,70 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Liệp Mai
(Xã Ngọc Liệp)
6,00 triệu/m2 16,70 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Đồng Bụt
(Xã Ngọc Liệp)
6,50 triệu/m2 15,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Ngọc Phúc
(Xã Ngọc Liệp)
7,50 triệu/m2 16,80 triệu/m2 9,50 triệu/m2
Thôn Hòa Trúc
(Xã Hòa Thạch)
3,00 triệu/m2 9,20 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Bạch Thạch
(Xã Hòa Thạch)
3,00 triệu/m2 8,50 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Thắng Đầu
(Xã Hòa Thạch)
3,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Cổ Rùa
(Xã Phú Mãn)
5,00 triệu/m2 10,50 triệu/m2 7,00 triệu/m2
Thôn Đồng Am
(Xã Phú Mãn)
3,50 triệu/m2 10,00 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Đồng Vàng
(Xã Phú Mãn)
5,00 triệu/m2 10,30 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vỡ
(Xã Phú Mãn)
2,50 triệu/m2 6,50 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Trán Voi
(Xã Phú Mãn)
2,50 triệu/m2 5,90 triệu/m2 3,50 triệu/m2

Quý nhà đầu tư có thể xem lại giá đất các tháng trước:

DÂN ĐẦU TƯ


Bài viết liên quan khácThống kê biến động Giá đất Hòa Lạc tháng 12/2020 mới nhất