Giá đất Hòa Lạc tháng 10/2020 mới nhất, nhiều khu vực biến động lớn

Giá đất Hòa Lạc tháng 10/2020 mới nhất, nhiều khu vực biến động lớn

Bảng Giá đất Hòa Lạc tháng 10/2020 mới nhất, nhiều khu vực biến động tại các trục đường DT446, DH09,... xã Bình Yên, Phú Cát, Tiến Xuân.

Bảng giá đất đô thị Hòa Lạc tháng 10/2020 mới nhất

Quý nhà đầu tư xem chi tiết biến động giá đất tại bảng thống kê dưới đây!

Vị Trí Giá Thấp Giá Cao Giá Phổ Biến
Xóm Bãi Dài
(Xã Tiến Xuân)
2,00 triệu/m2 7,00 triệu/m2 4,00 triệu/m2
Xóm Bình Sơn
(Xã Tiến Xuân)
2,50 triệu/m2 5,80 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Xóm Đồng Cao
(Xã Tiến Xuân)
1,00 triệu/m2 3,60 triệu/m2 2,00 triệu/m2
Xóm Miễu
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 10,20 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Xóm Trại Mới
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Xóm Nhòn
(Xã Tiến Xuân)
3,50 triệu/m2 10,60 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Xóm Cố Đụng Suối Ngọc
(Xã Tiến Xuân)
2,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Đồi Sen Trì
(xã Bình Yên)
4,00 triệu/m2 10,50 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Vân Lôi
(xã Bình Yên)
4,00 triệu/m2 10,60 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Thái Bình
(xã Bình Yên)
4,50 triệu/m2 13,00 triệu/m2 7,50 triệu/m2
Thôn Hòa Lạc
(xã Bình Yên)
5,50 triệu/m2 18,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Cánh Chủ
(xã Bình Yên)
3,00 triệu/m2 8,50 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn Phúc Tiến
(xã Bình Yên)
3,00 triệu/m2 8,20 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Linh Sơn
(xã Bình Yên)
4,00 triệu/m2 16,20 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Cửa Khâu
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 5,00 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Đồng Chằm
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 4,90 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Lập Thành
(Xã Đông Xuân)
3,50 triệu/m2 7,10 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Đồng Bèn
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 4,30 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Đồng Giằng
(Xã Đông Xuân)
1,50 triệu/m2 4,30 triệu/m2 2,50 triệu/m2
Thôn Đá Thâm
(Xã Đông Xuân)
1,50 triệu/m2 3,60 triệu/m2 2,00 triệu/m2
Thôn Phú Sơn
(Xã Phú Cát)
3,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn 4
(Xã Phú Cát)
4,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn 5
(Xã Phú Cát)
3,50 triệu/m2 9,20 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn 6
(Xã Phú Cát)
4,00 triệu/m2 12,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn 7
(Xã Phú Cát)
4,00 triệu/m2 17,60 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Liệp Mai
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 18,80 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Đồng Bụt
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 16,50 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Ngọc Phúc
(Xã Ngọc Liệp)
8,00 triệu/m2 19,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Hòa Trúc
(Xã Hòa Thạch)
3,00 triệu/m2 8,30 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Bạch Thạch
(Xã Hòa Thạch)
3,00 triệu/m2 7,90 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Thắng Đầu
(Xã Hòa Thạch)
3,00 triệu/m2 7,20 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Cổ Rùa
(Xã Phú Mãn)
4,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Đồng Am
(Xã Phú Mãn)
3,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vàng
(Xã Phú Mãn)
4,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vỡ
(Xã Phú Mãn)
2,50 triệu/m2 5,30 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Trán Voi
(Xã Phú Mãn)
2,50 triệu/m2 5,20 triệu/m2 3,50 triệu/m2

DÂN ĐẦU TƯ


Bài viết liên quan khácGiá đất Hòa Lạc tháng 10/2020 mới nhất, nhiều khu vực biến động lớn