Chính thức: Dự án Tuyến đường DH09 Phú Cát - Hòa Thạch - Đông Yên thi công trong 500 ngày

Chính thức: Dự án Tuyến đường DH09 Phú Cát - Hòa Thạch - Đông Yên thi công trong 500 ngày

Dự án Tuyến đường DH09 Phú Cát - Hòa Thạch - Đông Yên huyện Quốc Oai đã chính thức phê duyệt nhà thầu và triển khai thi công trong 500 ngày, dự kiến đi vào hoạt động năm 2022.

Dự án Tuyến đường DH09 Phú Cát - Hòa Thạch - Đông Yên thi công trong 500 ngày

Tuyến đường ĐH09 có quy mô rộng 18m đi qua 3 xã Phú Cát - Hòa Thạch - Đông Yên được phê duyệt với nhà đầu thi công là Công ty CP Công Trình Giao Thông 18 và Công ty CP Xây Dựng Giao Thông Long Thành, tuyến đường sẽ triển khai trong 500 ngày. 

  • Chủ đầu tư: UBND huyện Quốc Oai
  • Tư vấn thiết kế: Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội
  • Tư vấn giám sát: Công ty CP Công Trình Giao Thông 18 và Công ty CP Xây Dựng Giao Thông Long Thành

Được biết, quy mô tuyến đường: Quy mô mặt cắt ngang B=18m, trong đó 12m lòng đường, 6m 2 bên vỉa hè. 

Tham khảo: Thu hồi đất thực hiện tuyến đường DH09 Phú Cát - Hòa Thạch - Đông Yên

Dân Đầu Tư


Bài viết liên quan khácChính thức: Dự án Tuyến đường DH09 Phú Cát - Hòa Thạch - Đông Yên thi công trong 500 ngày