Cập nhật giá đất nền Hòa Lạc tháng 10/2021 mới nhất

Cập nhật giá đất nền Hòa Lạc tháng 10/2021 mới nhất

Cập nhật giá đất nền Hòa Lạc tháng 10/2021 mới nhất. Danh sách giá đất tại 50 khu vực HOT thuộc đô thị vệ tinh Hòa lạc.

Bảng giá đất nền Hòa Lạc tháng 10/2021 mới nhất 

Vị Trí Giá Thấp Giá Cao Giá Phổ Biến
Xóm Bãi Dài
(Xã Tiến Xuân)
6,00 triệu/m2 12,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Xóm Bình Sơn
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 5,80 triệu/m2 4,00 triệu/m2
Xóm Đồng Cao
(Xã Tiến Xuân)
2,50 triệu/m2 4,00 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Xóm Miễu
(Xã Tiến Xuân)
7,00 triệu/m2 14,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Xóm Trại Mới
(Xã Tiến Xuân)
5,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2 7,00 triệu/m2
Xóm Nhòn
(Xã Tiến Xuân)
7,00 triệu/m2 13,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Xóm Cố Đụng Suối Ngọc
(Xã Tiến Xuân)
3,50 triệu/m2 9,50 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Đường Quốc Lộ 21
(Xã Thạch Hòa)
16,00 triệu/m2 24,00 triệu/m2 20,00 triệu/m2
Thôn Đồi Sen Trì
(xã Bình Yên)
6,00 triệu/m2 11,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Vân Lôi
(xã Bình Yên)
5,00 triệu/m2 12,50 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Thái Bình
(xã Bình Yên)
6,00 triệu/m2 19,80 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Hòa Lạc
(xã Bình Yên)
6,00 triệu/m2 22,50 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Thôn Cánh Chủ
(xã Bình Yên)
7,00 triệu/m2 12,80 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Phúc Tiến
(xã Bình Yên)
4,00 triệu/m2 9,70 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Linh Sơn
(xã Bình Yên)
7,00 triệu/m2 18,70 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Cửa Khâu
(Xã Đông Xuân)
3,00 triệu/m2 6,70 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Đồng Chằm
(Xã Đông Xuân)
4,50 triệu/m2 9,40 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Lập Thành
(Xã Đông Xuân)
3,00 triệu/m2 6,60 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Đồng Bèn
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 5,80 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Đồng Giằng
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 5,20 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Đá Thâm
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 4,90 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Phú Sơn
(Xã Phú Cát)
6,00 triệu/m2 12,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn 4
(Xã Phú Cát)
6,00 triệu/m2 16,50 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn 5
(Xã Phú Cát)
7,00 triệu/m2 17,50 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Thôn 6
(Xã Phú Cát)
7,00 triệu/m2 18,90 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Thôn 7
(Xã Phú Cát)
7,00 triệu/m2 23,30 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Khu Tái Định Cư Vai Réo
(Xã Phú Cát)
16,00 triệu/m2 22,00 triệu/m2 19,00 triệu/m2
Thôn Liệp Mai
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 19,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Đồng Bụt
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 18,70 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Ngọc Phúc
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 18,50 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Hòa Trúc
(Xã Hòa Thạch)
4,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Bạch Thạch
(Xã Hòa Thạch)
4,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Thắng Đầu
(Xã Hòa Thạch)
3,50 triệu/m2 8,60 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Cổ Rùa
(Xã Phú Mãn)
7,00 triệu/m2 13,70 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Đồng Am
(Xã Phú Mãn)
6,00 triệu/m2 11,70 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vàng
(Xã Phú Mãn)
7,00 triệu/m2 12,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vỡ
(Xã Phú Mãn)
5,00 triệu/m2 9,20 triệu/m2 7,00 triệu/m2
Thôn Trán Voi
(Xã Phú Mãn)
4,00 triệu/m2 8,20 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Khu Tái Định Cư Phú Mãn
(Xã Phú Mãn)
14,00 triệu/m2 18,00 triệu/m2 16,00 triệu/m2

Quý nhà đầu tư có thể xem lại giá đất tại Hòa Lạc các tháng trước:

DÂN ĐẦU TƯ


Bài viết liên quan khácCập nhật giá đất nền Hòa Lạc tháng 10/2021 mới nhất