Cập nhật Bảng giá đất Hòa Lạc tháng 4/2021 mới nhất

Cập nhật Bảng giá đất Hòa Lạc tháng 4/2021 mới nhất

Tình hình thị trường BĐS Hòa Lạc tháng 4/2021 không khác tháng trước là mấy, các nhà đầu tư đa phần quan sát thị trường và chưa có nhiều giao dịch, song song vào đó là chiều hướng giá đất bất động, nằm im và giảm nhẹ!

Cập nhật, thống kê Bảng giá đất các khu vực nằm trong đô thị vệ tinh Hòa Lạc tháng 4/2021 chi tiết & mới nhất.

Bảng giá đất Hòa Lạc tháng 4/2021 chi tiết các khu vực xem tại bảng dưới đây! 

Vị Trí Giá Thấp Giá Cao Giá Phổ Biến
Xóm Bãi Dài
(Xã Tiến Xuân)
4,00 triệu/m2 10,50 triệu/m2 7,00 triệu/m2
Xóm Bình Sơn
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Xóm Đồng Cao
(Xã Tiến Xuân)
2,00 triệu/m2 4,00 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Xóm Miễu
(Xã Tiến Xuân)
5,00 triệu/m2 12,20 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Xóm Trại Mới
(Xã Tiến Xuân)
4,00 triệu/m2 10,90 triệu/m2 7,00 triệu/m2
Xóm Nhòn
(Xã Tiến Xuân)
6,00 triệu/m2 12,40 triệu/m2 8,50 triệu/m2
Xóm Cố Đụng Suối Ngọc
(Xã Tiến Xuân)
3,50 triệu/m2 8,40 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Đồi Sen Trì
(xã Bình Yên)
5,00 triệu/m2 11,50 triệu/m2 7,50 triệu/m2
Thôn Vân Lôi
(xã Bình Yên)
5,00 triệu/m2 11,90 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Thái Bình
(xã Bình Yên)
6,00 triệu/m2 19,70 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Hòa Lạc
(xã Bình Yên)
7,00 triệu/m2 22,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Thôn Cánh Chủ
(xã Bình Yên)
5,00 triệu/m2 12,10 triệu/m2 7,50 triệu/m2
Thôn Phúc Tiến
(xã Bình Yên)
3,50 triệu/m2 9,60 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Linh Sơn
(xã Bình Yên)
6,00 triệu/m2 17,80 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Cửa Khâu
(Xã Đông Xuân)
3,00 triệu/m2 7,00 triệu/m2 4,00 triệu/m2
Thôn Đồng Chằm
(Xã Đông Xuân)
3,50 triệu/m2 9,20 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Lập Thành
(Xã Đông Xuân)
3,00 triệu/m2 7,10 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Đồng Bèn
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 5,40 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Đồng Giằng
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Đá Thâm
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 5,00 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Phú Sơn
(Xã Phú Cát)
5,00 triệu/m2 11,60 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn 4
(Xã Phú Cát)
6,50 triệu/m2 13,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn 5
(Xã Phú Cát)
7,00 triệu/m2 15,70 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn 6
(Xã Phú Cát)
7,00 triệu/m2 17,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn 7
(Xã Phú Cát)
7,00 triệu/m2 22,50 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Liệp Mai
(Xã Ngọc Liệp)
6,00 triệu/m2 17,60 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Đồng Bụt
(Xã Ngọc Liệp)
6,50 triệu/m2 17,30 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Ngọc Phúc
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 16,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Hòa Trúc
(Xã Hòa Thạch)
3,50 triệu/m2 9,70 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Bạch Thạch
(Xã Hòa Thạch)
3,50 triệu/m2 8,80 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn Thắng Đầu
(Xã Hòa Thạch)
3,50 triệu/m2 8,40 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn Cổ Rùa
(Xã Phú Mãn)
5,00 triệu/m2 11,30 triệu/m2 7,50 triệu/m2
Thôn Đồng Am
(Xã Phú Mãn)
4,00 triệu/m2 10,60 triệu/m2 6,50 triệu/m2
Thôn Đồng Vàng
(Xã Phú Mãn)
5,50 triệu/m2 11,10 triệu/m2 7,50 triệu/m2
Thôn Đồng Vỡ
(Xã Phú Mãn)
3,50 triệu/m2 7,50 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn Trán Voi
(Xã Phú Mãn)
3,00 triệu/m2 7,00 triệu/m2 4,50 triệu/m2

Quý nhà đầu tư có thể xem lại giá đất các tháng trước:

DÂN ĐẦU TƯ


Bài viết liên quan khácCập nhật Bảng giá đất Hòa Lạc tháng 4/2021 mới nhất