Biến động giá đất đô thị Hòa Lạc tháng 9/2020

Biến động giá đất đô thị Hòa Lạc tháng 9/2020

Cập nhật biến động giá đất đô thị Hòa Lạc tháng 9/2020, đang có sự thay đổi nhẹ về giá các trục đường có thông tin quy hoạch mở rộng, nhiều khu vực giảm giá từ 2 - 5%.

Biến động giá đất đô thị vệ tinh Hòa Lạc tháng 9/2020

Quý khách xem chi tiết tại bảng thống kê dưới đây! (Xem thêm: Tình hình giá đất Hòa Lạc tháng 8/2020)

Vị Trí Giá Thấp Giá Cao Giá Phổ Biến
Xóm Bãi Dài
(Xã Tiến Xuân)
2,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Xóm Bình Sơn
(Xã Tiến Xuân)
2,50 triệu/m2 5,60 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Xóm Đồng Cao
(Xã Tiến Xuân)
1,00 triệu/m2 3,50 triệu/m2 2,00 triệu/m2
Xóm Miễu
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Xóm Trại Mới
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 8,80 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Xóm Nhòn
(Xã Tiến Xuân)
3,50 triệu/m2 10,80 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Xóm Cố Đụng Suối Ngọc
(Xã Tiến Xuân)
2,00 triệu/m2 5,20 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Đồi Sen Trì
(xã Bình Yên)
4,00 triệu/m2 10,40 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Vân Lôi
(xã Bình Yên)
4,00 triệu/m2 10,80 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Thái Bình
(xã Bình Yên)
4,70 triệu/m2 13,20 triệu/m2 7,00 triệu/m2
Thôn Hòa Lạc
(xã Bình Yên)
5,50 triệu/m2 18,20 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Cánh Chủ
(xã Bình Yên)
3,00 triệu/m2 8,20 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Phúc Tiến
(xã Bình Yên)
3,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Linh Sơn
(xã Bình Yên)
4,00 triệu/m2 16,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Cửa Khâu
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 5,20 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Đồng Chằm
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 5,00 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Lập Thành
(Xã Đông Xuân)
4,00 triệu/m2 7,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn Đồng Bèn
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 4,50 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Đồng Giằng
(Xã Đông Xuân)
1,50 triệu/m2 4,40 triệu/m2 2,50 triệu/m2
Thôn Đá Thâm
(Xã Đông Xuân)
1,50 triệu/m2 3,70 triệu/m2 2,00 triệu/m2
Thôn Phú Sơn
(Xã Phú Cát)
3,00 triệu/m2 9,10 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn 4
(Xã Phú Cát)
4,00 triệu/m2 9,20 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn 5
(Xã Phú Cát)
3,50 triệu/m2 8,80 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn 6
(Xã Phú Cát)
4,00 triệu/m2 11,50 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn 7
(Xã Phú Cát)
4,00 triệu/m2 17,50 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Liệp Mai
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 19,00 triệu/m2 12,00 triệu/m2
Thôn Đồng Bụt
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 17,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Ngọc Phúc
(Xã Ngọc Liệp)
8,00 triệu/m2 19,50 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Hòa Trúc
(Xã Hòa Thạch)
3,00 triệu/m2 8,40 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Bạch Thạch
(Xã Hòa Thạch)
3,00 triệu/m2 7,80 triệu/m2 4,00 triệu/m2
Thôn Thắng Đầu
(Xã Hòa Thạch)
3,00 triệu/m2 7,00 triệu/m2 4,00 triệu/m2
Thôn Cổ Rùa
(Xã Phú Mãn)
4,00 triệu/m2 8,90 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Đồng Am
(Xã Phú Mãn)
3,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vàng
(Xã Phú Mãn)
4,50 triệu/m2 9,50 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vỡ
(Xã Phú Mãn)
2,50 triệu/m2 5,40 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Trán Voi
(Xã Phú Mãn)
3,00 triệu/m2 5,50 triệu/m2 3,70 triệu/m2

DÂN ĐẦU TƯ


Bài viết liên quan khácBiến động giá đất đô thị Hòa Lạc tháng 9/2020