Bảng giá đất Hòa Lạc tháng 7/2021 chi tiết và mới nhất

Bảng giá đất Hòa Lạc tháng 7/2021 chi tiết và mới nhất

Xem thống kế giá đất tại đô thị vệ tinh Hòa lạc trong tháng 7 năm 2021 chi tiết qua 35 khu vực cụ thể dưới đây!

Bảng giá đất Hòa Lạc tháng 7/2021 chi tiết và mới nhất

Vị Trí Giá Thấp Giá Cao Giá Phổ Biến
Xóm Bãi Dài
(Xã Tiến Xuân)
5,00 triệu/m2 11,80 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Xóm Bình Sơn
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 5,70 triệu/m2 4,00 triệu/m2
Xóm Đồng Cao
(Xã Tiến Xuân)
2,00 triệu/m2 4,00 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Xóm Miễu
(Xã Tiến Xuân)
6,00 triệu/m2 12,40 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Xóm Trại Mới
(Xã Tiến Xuân)
5,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2 7,00 triệu/m2
Xóm Nhòn
(Xã Tiến Xuân)
6,00 triệu/m2 12,40 triệu/m2 8,50 triệu/m2
Xóm Cố Đụng Suối Ngọc
(Xã Tiến Xuân)
3,50 triệu/m2 8,70 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Đường Quốc Lộ 21
(Xã Thạch Hòa)
16,00 triệu/m2 23,00 triệu/m2 18,00 triệu/m2
Thôn Đồi Sen Trì
(xã Bình Yên)
5,50 triệu/m2 11,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Vân Lôi
(xã Bình Yên)
5,00 triệu/m2 12,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Thái Bình
(xã Bình Yên)
6,00 triệu/m2 19,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Hòa Lạc
(xã Bình Yên)
7,00 triệu/m2 21,80 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Thôn Cánh Chủ
(xã Bình Yên)
6,00 triệu/m2 12,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Phúc Tiến
(xã Bình Yên)
3,50 triệu/m2 9,50 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Linh Sơn
(xã Bình Yên)
6,00 triệu/m2 17,80 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Cửa Khâu
(Xã Đông Xuân)
3,00 triệu/m2 6,80 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Đồng Chằm
(Xã Đông Xuân)
4,00 triệu/m2 9,30 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Lập Thành
(Xã Đông Xuân)
3,00 triệu/m2 6,80 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Đồng Bèn
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 5,30 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Đồng Giằng
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 4,90 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Đá Thâm
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 4,90 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Phú Sơn
(Xã Phú Cát)
6,00 triệu/m2 11,80 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn 4
(Xã Phú Cát)
6,00 triệu/m2 15,40 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn 5
(Xã Phú Cát)
7,00 triệu/m2 16,80 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn 6
(Xã Phú Cát)
7,00 triệu/m2 17,80 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Thôn 7
(Xã Phú Cát)
7,00 triệu/m2 22,80 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Khu Tái Định Cư Vai Réo
(Xã Phú Cát)
15,00 triệu/m2 19,50 triệu/m2 17,00 triệu/m2
Thôn Liệp Mai
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 18,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Đồng Bụt
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 17,80 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Thôn Ngọc Phúc
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 17,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Hòa Trúc
(Xã Hòa Thạch)
3,50 triệu/m2 9,50 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Bạch Thạch
(Xã Hòa Thạch)
3,50 triệu/m2 8,90 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Thắng Đầu
(Xã Hòa Thạch)
3,50 triệu/m2 8,60 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Cổ Rùa
(Xã Phú Mãn)
7,00 triệu/m2 12,80 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Đồng Am
(Xã Phú Mãn)
6,00 triệu/m2 10,80 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vàng
(Xã Phú Mãn)
6,50 triệu/m2 11,80 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vỡ
(Xã Phú Mãn)
4,50 triệu/m2 8,50 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Trán Voi
(Xã Phú Mãn)
4,00 triệu/m2 7,50 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Khu Tái Định Cư Phú Mãn
(Xã Phú Mãn)
12,00 triệu/m2 17,50 triệu/m2 14,00 triệu/m2

Quý nhà đầu tư có thể xem lại giá đất tại Hòa Lạc các tháng trước:

DÂN ĐẦU TƯ


Bài viết liên quan khácBảng giá đất Hòa Lạc tháng 7/2021 chi tiết và mới nhất