Giá đất Hòa Lạc tháng 7/2020 đi ngang, một số nơi tăng nhẹ

Giá đất Hòa Lạc tháng 7/2020 đi ngang, một số nơi tăng nhẹ

Cập nhật bảng giá đất đô thị vệ tinh Hòa Lạc tháng 7/2020 mới nhất, phần đa các khu vực đều giữ giá không có sự thay đổi so với tháng 6, một vài điểm như tại xã Tiến Xuân, Hạ Bằng,...có chiều hướng tăng nhẹ.

Giá đất đô thị vệ tinh Hòa Lạc tháng 7/2020 biến động theo chiều hướng "đi ngang & tăng nhẹ"

Số liệu giá đất Hòa Lạc (bao gồm huyện Quốc Oai, Thạch Thất) phân loại theo khu vực thôn, xóm trong tháng 7/2020.

| Bạn có thể xem nhiều & chi tiết hơn tại: Giá đất Hòa Lạc 2020-2021 mới nhất

Vị Trí Giá Thấp Giá Cao Giá Phổ Biến
Xóm Bãi Dài
(Xã Tiến Xuân)
2,00 triệu/m2 5,80 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Xóm Bình Sơn
(Xã Tiến Xuân)
2,50 triệu/m2 5,70 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Xóm Đồng Cao
(Xã Tiến Xuân)
1,00 triệu/m2 3,50 triệu/m2 2,00 triệu/m2
Xóm Miễu
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 10,50 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Xóm Trại Mới
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Xóm Nhòn
(Xã Tiến Xuân)
3,60 triệu/m2 11,50 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Xóm Cố Đụng Suối Ngọc
(Xã Tiến Xuân)
2,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Đồi Sen Trì
(xã Bình Yên)
4,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Vân Lôi
(xã Bình Yên)
4,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Thái Bình
(xã Bình Yên)
4,70 triệu/m2 11,50 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Hòa Lạc
(xã Bình Yên)
5,50 triệu/m2 16,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Cánh Chủ
(xã Bình Yên)
3,00 triệu/m2 8,30 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Phúc Tiến
(xã Bình Yên)
3,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Linh Sơn
(xã Bình Yên)
4,00 triệu/m2 15,50 triệu/m2 7,00 triệu/m2
Thôn Cửa Khâu
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 5,50 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Đồng Chằm
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 4,50 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Lập Thành
(Xã Đông Xuân)
4,00 triệu/m2 7,70 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Đồng Bèn
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 4,50 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Đồng Giằng
(Xã Đông Xuân)
1,50 triệu/m2 4,50 triệu/m2 2,00 triệu/m2
Thôn Đá Thâm
(Xã Đông Xuân)
1,00 triệu/m2 3,60 triệu/m2 2,00 triệu/m2
Thôn Phú Sơn
(Xã Phú Cát)
3,00 triệu/m2 9,50 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn 4
(Xã Phú Cát)
4,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn 5
(Xã Phú Cát)
3,40 triệu/m2 9,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn 6
(Xã Phú Cát)
4,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn 7
(Xã Phú Cát)
3,80 triệu/m2 17,50 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Liệp Mai
(Xã Ngọc Liệp)
8,00 triệu/m2 20,50 triệu/m2 13,00 triệu/m2
Thôn Đồng Bụt
(Xã Ngọc Liệp)
8,00 triệu/m2 18,00 triệu/m2 12,00 triệu/m2
Thôn Ngọc Phúc
(Xã Ngọc Liệp)
9,00 triệu/m2 21,50 triệu/m2 14,00 triệu/m2
Thôn Hòa Trúc
(Xã Hòa Thạch)
2,50 triệu/m2 8,70 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Bạch Thạch
(Xã Hòa Thạch)
3,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Cổ Rùa
(Xã Phú Mãn)
4,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2 5,70 triệu/m2
Thôn Đồng Am
(Xã Phú Mãn)
3,80 triệu/m2 8,30 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vàng
(Xã Phú Mãn)
4,50 triệu/m2 10,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vỡ
(Xã Phú Mãn)
2,50 triệu/m2 5,50 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Trán Voi
(Xã Phú Mãn)
3,00 triệu/m2 5,70 triệu/m2 4,00 triệu/m2

Dân Đầu Tư


Bài viết liên quan khácGiá đất Hòa Lạc tháng 7/2020 đi ngang, một số nơi tăng nhẹ