Cập nhật bảng giá đất Hòa Lạc tháng 6/2020 mới nhất

Cập nhật bảng giá đất Hòa Lạc tháng 6/2020 mới nhất

Cập nhật, thống kê bảng giá đất Hòa Lạc tháng 6/2020 tại các khu vực được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất như xã Ngọc Liệp, Phú Mãn, Phú Cát, Tiến Xuân,...

Cập nhật bảng giá đất Hòa Lạc tháng 6/2020

Nhìn chung, hầu hết giá đất Hòa Lạc tháng 6 ở các trục đường chính, khu vực thôn (thuộc xã) đều có xu hướng tăng nhẹ so với tháng 5. Quý bạn có thể tham khảo "Chi tiết giá đất từng khu vực ở Hòa Lạc trong tháng 6/2020" được Dân Đầu Tư thống kê dưới đây!

| Bạn có thể xem nhiều hơn "giá đất tại Hòa Lạc" qua các tháng khác tại: Giá đất Hòa Lạc 2020-2021 mới nhất

Số liệu giá đất Hòa Lạc theo khu vực (thôn, xóm) tháng 6/2020

Vị Trí Giá Thấp Giá Cao Giá Phổ Biến
Xóm Bãi Dài
(Xã Tiến Xuân)
2,50 triệu/m2 5,50 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Xóm Bình Sơn
(Xã Tiến Xuân)
2,70 triệu/m2 6,00 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Xóm Đồng Cao
(Xã Tiến Xuân)
1,00 triệu/m2 3,00 triệu/m2 2,00 triệu/m2
Xóm Miễu
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Xóm Trại Mới
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Xóm Nhòn
(Xã Tiến Xuân)
3,60 triệu/m2 11,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Xóm Cố Đụng Suối Ngọc
(Xã Tiến Xuân)
2,00 triệu/m2 4,20 triệu/m2 2,60 triệu/m2
Thôn Cửa Khâu
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 5,00 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Đồng Chằm
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 4,00 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Lập Thành
(Xã Đông Xuân)
4,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Đồng Bèn
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 4,00 triệu/m2 3,30 triệu/m2
Thôn Đồng Giằng
(Xã Đông Xuân)
1,50 triệu/m2 4,00 triệu/m2 2,00 triệu/m2
Thôn Đá Thâm
(Xã Đông Xuân)
1,00 triệu/m2 3,00 triệu/m2 2,00 triệu/m2
Thôn Phú Sơn
(Xã Phú Cát)
3,50 triệu/m2 10,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn 4
(Xã Phú Cát)
4,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn 5
(Xã Phú Cát)
3,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn 6
(Xã Phú Cát)
4,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn 7
(Xã Phú Cát)
4,00 triệu/m2 18,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Liệp Mai
(Xã Ngọc Liệp)
12,00 triệu/m2 22,00 triệu/m2 15,00 triệu/m2
Thôn Đồng Bụt
(Xã Ngọc Liệp)
10,00 triệu/m2 20,00 triệu/m2 13,50 triệu/m2
Thôn Ngọc Phúc
(Xã Ngọc Liệp)
10,00 triệu/m2 22,00 triệu/m2 14,00 triệu/m2
Thôn Hòa Trúc
(Xã Hòa Thạch)
2,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2 4,00 triệu/m2
Thôn Bạch Thạch
(Xã Hòa Thạch)
3,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2 4,00 triệu/m2
Thôn Thắng Đầu
(Xã Hòa Thạch)
3,00 triệu/m2 6,50 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Cổ Rùa
(Xã Phú Mãn)
4,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Đồng Am
(Xã Phú Mãn)
4,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vàng
(Xã Phú Mãn)
4,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vỡ
(Xã Phú Mãn)
2,30 triệu/m2 5,50 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Trán Voi
(Xã Phú Mãn)
3,00 triệu/m2 5,50 triệu/m2 4,00 triệu/m2

| Xem thêm: Giá đất Hòa Lạc tháng 7/2020 đi ngang, một số nơi tăng nhẹ

Dân Đầu Tư


Bài viết liên quan khácCập nhật bảng giá đất Hòa Lạc tháng 6/2020 mới nhất