Bảng Giá đất Hòa Lạc tháng 11 chi tiết và đầy đủ nhất

Bảng Giá đất Hòa Lạc tháng 11 chi tiết và đầy đủ nhất

Bảng Giá đất Hòa Lạc tháng 11 chi tiết và đầy đủ nhất, cập nhật liên tục các khu vực xã Phú Cát, Phú Mãn, Tân Xã, Bình Yên, Đông Xuân,...

Thông tin giá đất các khu vực tại Hòa Lạc tháng 11/2020

Các khu vực đất đang tăng giá cao như mặt đường DT420 (xã Bình Yên), đường đôi vành đai khu CN Bắc Phú Cát (xã Phú Cát), đường Bãi Dài (xã Tiến Xuân), đường DH09 (đi qua xã Đông Yên, Hòa Thạch, Phú Cát),... Nhà đầu tư cần xem xét và cân nhắc thật kỹ càng trước khi có quyết định xuống tiền.

Quý nhà đầu tư tham khảo chi tiết biến động giá đất Hòa Lạc tại bảng thống kê dưới đây!

Vị Trí Giá Thấp Giá Cao Giá Phổ Biến
Xóm Bãi Dài
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 7,50 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Xóm Bình Sơn
(Xã Tiến Xuân)
2,50 triệu/m2 5,60 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Xóm Đồng Cao
(Xã Tiến Xuân)
1,00 triệu/m2 3,50 triệu/m2 2,00 triệu/m2
Xóm Miễu
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Xóm Trại Mới
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 9,50 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Xóm Nhòn
(Xã Tiến Xuân)
3,50 triệu/m2 11,00 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Xóm Cố Đụng Suối Ngọc
(Xã Tiến Xuân)
2,00 triệu/m2 5,70 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Đồi Sen Trì
(xã Bình Yên)
4,00 triệu/m2 10,70 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Vân Lôi
(xã Bình Yên)
4,00 triệu/m2 10,80 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Thái Bình
(xã Bình Yên)
5,00 triệu/m2 15,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Hòa Lạc
(xã Bình Yên)
5,50 triệu/m2 19,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Cánh Chủ
(xã Bình Yên)
3,50 triệu/m2 10,00 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Phúc Tiến
(xã Bình Yên)
3,00 triệu/m2 8,50 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Linh Sơn
(xã Bình Yên)
4,00 triệu/m2 17,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Cửa Khâu
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2 2,50 triệu/m2
Thôn Đồng Chằm
(Xã Đông Xuân)
3,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2 4,00 triệu/m2
Thôn Lập Thành
(Xã Đông Xuân)
3,00 triệu/m2 6,80 triệu/m2 4,00 triệu/m2
Thôn Đồng Bèn
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 4,20 triệu/m2 2,50 triệu/m2
Thôn Đồng Giằng
(Xã Đông Xuân)
1,50 triệu/m2 4,00 triệu/m2 2,50 triệu/m2
Thôn Đá Thâm
(Xã Đông Xuân)
1,50 triệu/m2 3,60 triệu/m2 2,00 triệu/m2
Thôn Phú Sơn
(Xã Phú Cát)
3,00 triệu/m2 9,20 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn 4
(Xã Phú Cát)
4,00 triệu/m2 9,40 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn 5
(Xã Phú Cát)
4,00 triệu/m2 10,50 triệu/m2 7,00 triệu/m2
Thôn 6
(Xã Phú Cát)
4,00 triệu/m2 13,00 triệu/m2 7,00 triệu/m2
Thôn 7
(Xã Phú Cát)
5,00 triệu/m2 18,50 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Liệp Mai
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 17,50 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Đồng Bụt
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 16,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Ngọc Phúc
(Xã Ngọc Liệp)
8,00 triệu/m2 17,50 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Thôn Hòa Trúc
(Xã Hòa Thạch)
3,00 triệu/m2 8,60 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Bạch Thạch
(Xã Hòa Thạch)
3,00 triệu/m2 8,20 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Thắng Đầu
(Xã Hòa Thạch)
3,00 triệu/m2 7,50 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Cổ Rùa
(Xã Phú Mãn)
4,00 triệu/m2 9,50 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Đồng Am
(Xã Phú Mãn)
3,50 triệu/m2 9,30 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Đồng Vàng
(Xã Phú Mãn)
4,00 triệu/m2 9,50 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vỡ
(Xã Phú Mãn)
2,50 triệu/m2 6,00 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Trán Voi
(Xã Phú Mãn)
2,50 triệu/m2 5,40 triệu/m2 3,50 triệu/m2

Quý nhà đầu tư có thể xem lại giá đất các tháng trước:

DÂN ĐẦU TƯ


Bài viết liên quan khácBảng Giá đất Hòa Lạc tháng 11 chi tiết và đầy đủ nhất