Thông tin tham khảo

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HÒA BÌNH NĂM 2030

Quý khách đang xem Bản đồ quy hoạch tỉnh Hòa Bình năm 2030 trên website dandautu.vn, để có thêm thông tin và hiểu hơn về Hòa Bình, mời quý khách tham khảo thêm đôi nét về tỉnh Hòa Bình dưới đây!

ĐÔI NÉT VỀ HÒA BÌNH

Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng tây bắc Việt Nam, có vị trí ở phía nam Bắc Bộ, giới hạn ở tọa độ 200°19′ – 210°08′ vĩ độ Bắc, 104°48′ – 105°40′ kinh độ Đông, tỉnh lỵ là thành phố Hòa Bình nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội 73 km.

Tỉnh Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố và 9 huyện với 151 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 thị trấn, 10 phường và 131 xã.

TỔNG QUAN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TỈNH HÒA BÌNH ĐẾN NĂM 2030

Quan điểm định hướng phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình 2030

Phát triển đô thị phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và định hướng Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2030; phát triển đô thị trên nguyên tắc tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, là hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở thành phố, thị xã và thị trấn thuộc các huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phân bố hợp lý đô thị trung tâm các cấp trên địa bàn tỉnh, tạo sự phát triển cân đối giữa các vùng trong tỉnh; phát triển đô thị gắn với phát triển nông thôn và sử dụng hiệu quả, hợp lý quỹ đất trong đô thị nhằm bảo đảm chiến lược an ninh lương thực quốc gia.

Phát triển đô thị chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kiểm soát chất lượng môi trường đô thị, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo và xây dựng mới đô thị xanh, đô thị sinh thái; tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại các đô thị.

Mục tiêu phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình 2030

Cụ thể hóa định hướng Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và từng bước nâng cao tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh.

Quyết định phê duyệt quy hoạch huyện Quốc Oai 1/10.000.

Làm cơ sở phân cấp, phân loại đô thị; xác định lộ trình đầu tư phát triển đô thị, các khu vực ưu tiên đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Triển khai các giải pháp và nhiệm vụ thực hiện cho từng giai đoạn nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, thu hút nguồn vốn và huy động các nguồn lực đầu tư vào mục tiêu xây dựng đô thị, nâng cao năng lực, trách nhiệm của chính quyền đô thị, thiết lập kỷ cương và tạo nguồn lực phát triển hệ thống đô thị.

Đến năm 2030: Phấn đấu toàn tỉnh Hòa Bình có 18 đô thị, bao gồm 01 đô thị loại II (thành phố Hòa Bình), 04 đô thị loại IV (1 -Thị xã Lương Sơn, 2-Thị xã Mai Châu, 3-Thị trấn Bo, 4-Thị trấn Chi Nê), 13 đô thị loại V (gồm 09 đô thị trong giai đoạn 2016-2020 và 04 đô thị hình thành mới).

Tầm nhìn sau năm 2030: Tiếp tục xây dựng và củng cố các tiêu chí đô thị của 18 đô thị phát triển trong giai đoạn đến năm 2030. Nâng cấp các chỉ tiêu đô thị từ đô thị loại V lên đô thị loại IV. Hình thành một số đô thị loại V mới thuộc huyện Đà Bắc (thị trấn Mường Chiềng, Vầy Nưa, Đoàn Kết).

QUÝ KHÁCH CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM

Quý khách cần kiểm tra quy hoạch đất Hòa Lạc vui lòng gửi thông tin để chúng tôi hỗ trợ miễn phí tại: Kiểm tra quy hoạch Hòa Lạc trực tuyến.