Phú Quốc TĂNG CƯỜNG quản lý đất đai 3 tháng cuối năm 2018

Phú Quốc TĂNG CƯỜNG quản lý đất đai 3 tháng cuối năm 2018

Trong hội nghị sơ kết tình hình nhiệm vụ quý III/2018 và phương hướng quý IV/2018, ban Thường vụ huyện ủy Phú Quốc họp bàn và đưa ra nhiều vấn đề đã thực hiện và đang, tiếp tục triển khai trong thời gian 3 tháng cuối năm 2018.

Huyện Phú Quốc tăng cường quản lý xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường trên toàn đảo trong quý IV năm 2018

Phú Quốc tăng cường quản lý đất đai 2018


Bài viết liên quan khác


Gửi thông tin cần tư vấn để Dân Đầu Tư hỗ trợ bạn. Trân trọng!

Gửi thông tin thành công
Dandautu đã tiếp câu hỏi của bạn. Chúng tôi sẽ tổng hợp thông tin và trả lời theo số điện thoại và email bạn cung cấp.


Phú Quốc TĂNG CƯỜNG quản lý đất đai 3 tháng cuối năm 2018