Phú Quốc họp hội nghị UBND

Phú Quốc họp hội nghị UBND "quản lý đất đai - xây dựng vẫn còn lúng túng"

Cuối tháng 11/2018, UBND huyện Phú Quốc tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện tháng 11, báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2018.

Hội nghị do Chủ tịch UBND huyện Ông Mai Văn Huỳnh chủ trì.

Trong buổi họp, ngoài các báo cáo về tình hình kinh tế, sản xuất,... các hoạt động - công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên - khoáng sản tuy có tập trung nhưng còn kéo dài, lúng túng trong nhiều vụ việc phức tạp, khó xử lý, nhất là xử lý vi phạm trong xây dựng.

Bên cạnh đó, huyện Phú Quốc đã thành lập Tổ Kiểm Tra và phối hợp chặt chẽ với Đoàn Kiểm tra theo Quyết định 1061 kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai và xây dựng; bước đầu đã xử lý các trường hợp nổi cộm để tạo tính lan toả và khắc phục dần các hạn chế trong xây dựng và đất đai.


Bài viết liên quan khácPhú Quốc họp hội nghị UBND "quản lý đất đai - xây dựng vẫn còn lúng túng"