Phú Quốc

Phú Quốc "Hiến đất làm đường" để có thể mua bán chuyển nhượng

Tình hình quản lý đất đai tại Phú Quốc vẫn đang diễn ra kể từ quyết định ngày 2/4/2018, và mọi công tác quản lý - thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi đất đai được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hơn.

Cùng với đó là một số quyết định, thông tin mới chúng tôi xin được gửi tới cộng đồng trong nội dung dưới đây!

Thứ nhất - chuyển nhượng mua bán đất Phú Quốc 

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường không tiếp nhận hồ sơ các mảnh đất ở "không có đường thể hiện trên sổ".

chuyển đổi mục đích sử dụng đất Phú Quốc

Với các hồ sơ đã nộp đang bị giữ lại, để rút hồ sơ thì người bán và người mua phải đến Phòng Tài Nguyên và Môi Trường để xin rút lại, hoặc có thể chờ đợi chủ đất làm thủ tục hiến đất làm đường và sau đó có thể chuyển nhượng sang tên.

Trong trường hợp chủ đất chấp nhận hiến đất làm đường, Phòng Tài Nguyên và Môi Trường sẽ kiểm tra quy hoạch xem xét trường hợp hiến đường có phù hợp với quy hoạch không, nếu không phù hợp thì mảnh đất vẫn sẽ được giữ lại ở phòng, và có thể xin rút về.

Thứ hai - chuyển đổi mục đích sử dụng đất Phú Quốc

Các thửa đất xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất không hiển thị đường trên sổ cũng không được nhận nữa (trước đây Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Phú Quốc có nhận hồ sơ nhưng lưu lại, vì chính quyền đã tạm dừng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất).

Với các hồ sơ xin chuyển đổi nộp sau ngày 15/5/2018 (tức có công văn dừng chuyển đổi) sẽ không được chuyển đổi và hướng xử lý là các chủ đất đến phòng tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Phú Quốc xin lại hồ sơ, hoặc chờ đợi thông tin từ chính quyền để có hướng xử lý sau.

Các hồ xin nộp trước 15/5/2018 vẫn được chuyển đổi đất bình thường, tuy nhiên kết quả phải đợi vì hồ sơ tồn đọng nhiều.

 | Tham khảo: Tổng hợp tin tức BĐS Phú Quốc


Bài viết liên quan khácPhú Quốc "Hiến đất làm đường" để có thể mua bán chuyển nhượng