Diễn biến Giá đất Đô thị vệ tinh Hòa Lạc tháng 6/2021 mới nhất

Diễn biến Giá đất Đô thị vệ tinh Hòa Lạc tháng 6/2021 mới nhất

Tình hình bất động sản Hòa Lạc cuối quý 2 của năm 2021 không có nhiều biến động, GIÁ ĐẤT tại nhiều khu vực từ trung tâm đến vùng ven đô thị vệ tinh Hòa Lạc vẫn giữ nguyên.

Cập nhật bảng giá đất Đô thị vệ tinh Hòa Lạc tháng 6/2021 mới nhất

Quý nhà đầu tư tham khảo chi tiết từng khu vực các tháng trước về biến động giá đất Hòa Lạc năm 2020 - 2021 tại bảng thống kê dưới đây! 

Vị Trí Giá Thấp Giá Cao Giá Phổ Biến
Xóm Bãi Dài
(Xã Tiến Xuân)
5,00 triệu/m2 12,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Xóm Bình Sơn
(Xã Tiến Xuân)
3,00 triệu/m2 5,90 triệu/m2 4,00 triệu/m2
Xóm Đồng Cao
(Xã Tiến Xuân)
2,00 triệu/m2 4,10 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Xóm Miễu
(Xã Tiến Xuân)
6,00 triệu/m2 12,70 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Xóm Trại Mới
(Xã Tiến Xuân)
5,00 triệu/m2 11,10 triệu/m2 7,00 triệu/m2
Xóm Nhòn
(Xã Tiến Xuân)
6,00 triệu/m2 12,70 triệu/m2 8,50 triệu/m2
Xóm Cố Đụng Suối Ngọc
(Xã Tiến Xuân)
3,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Đường Quốc Lộ 21
(Xã Thạch Hòa)
16,00 triệu/m2 22,00 triệu/m2 18,00 triệu/m2
Thôn Đồi Sen Trì
(xã Bình Yên)
5,50 triệu/m2 11,50 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Vân Lôi
(xã Bình Yên)
5,00 triệu/m2 12,20 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Thái Bình
(xã Bình Yên)
6,00 triệu/m2 19,90 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Hòa Lạc
(xã Bình Yên)
7,00 triệu/m2 22,20 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Thôn Cánh Chủ
(xã Bình Yên)
5,50 triệu/m2 12,30 triệu/m2 7,50 triệu/m2
Thôn Phúc Tiến
(xã Bình Yên)
3,50 triệu/m2 9,60 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Linh Sơn
(xã Bình Yên)
6,00 triệu/m2 18,20 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Cửa Khâu
(Xã Đông Xuân)
3,00 triệu/m2 7,00 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Đồng Chằm
(Xã Đông Xuân)
4,00 triệu/m2 9,50 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Lập Thành
(Xã Đông Xuân)
3,00 triệu/m2 7,00 triệu/m2 4,50 triệu/m2
Thôn Đồng Bèn
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 5,50 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Đồng Giằng
(Xã Đông Xuân)
2,00 triệu/m2 5,00 triệu/m2 3,00 triệu/m2
Thôn Đá Thâm
(Xã Đông Xuân)
2,50 triệu/m2 5,00 triệu/m2 3,50 triệu/m2
Thôn Phú Sơn
(Xã Phú Cát)
6,00 triệu/m2 12,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn 4
(Xã Phú Cát)
6,00 triệu/m2 15,10 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn 5
(Xã Phú Cát)
7,00 triệu/m2 17,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn 6
(Xã Phú Cát)
7,00 triệu/m2 18,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Thôn 7
(Xã Phú Cát)
7,00 triệu/m2 23,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Khu Tái Định Cư Vai Réo
(Xã Phú Cát)
15,00 triệu/m2 19,50 triệu/m2 17,00 triệu/m2
Thôn Liệp Mai
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 18,20 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Đồng Bụt
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 18,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2
Thôn Ngọc Phúc
(Xã Ngọc Liệp)
7,00 triệu/m2 17,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Hòa Trúc
(Xã Hòa Thạch)
3,50 triệu/m2 9,80 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Bạch Thạch
(Xã Hòa Thạch)
3,50 triệu/m2 9,00 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Thắng Đầu
(Xã Hòa Thạch)
3,50 triệu/m2 8,70 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Thôn Cổ Rùa
(Xã Phú Mãn)
7,00 triệu/m2 13,00 triệu/m2 10,00 triệu/m2
Thôn Đồng Am
(Xã Phú Mãn)
6,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2 8,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vàng
(Xã Phú Mãn)
6,50 triệu/m2 12,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2
Thôn Đồng Vỡ
(Xã Phú Mãn)
4,50 triệu/m2 8,60 triệu/m2 6,00 triệu/m2
Thôn Trán Voi
(Xã Phú Mãn)
4,00 triệu/m2 7,60 triệu/m2 5,00 triệu/m2
Khu Tái Định Cư Phú Mãn
(Xã Phú Mãn)
12,00 triệu/m2 17,50 triệu/m2 14,00 triệu/m2

Quý nhà đầu tư có thể xem lại giá đất tại Hòa Lạc các tháng trước:

DÂN ĐẦU TƯ


Bài viết liên quan khácDiễn biến Giá đất Đô thị vệ tinh Hòa Lạc tháng 6/2021 mới nhất