Quy hoạch tổng thể phát triển Phú Quốc 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển Phú Quốc 2020

Chủ trương thực hiện quy hoạch Phú Quốc 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ quyết định thông qua và cho phép tỉnh Kiên Giang và Phú Quốc triển khai xây dựng. 

 | Có thể nhà đầu tư sẽ cần đến: Bản đồ quy hoạch Phú Quốc

Đảo Phú Quốc được tổ chức và xây dựng phát triển theo hướng trở thành Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, thời gian dự kiến vừa thực hiện, vừa sửa đổi theo đúng quyết định quy hoạch Phú Quốc đến năm 2020.

QUY HOẠCH PHÚ QUỐC 2020

Quy hoạch Phú Quốc 2020

 | Tham khảo:Quy hoạch Phú Quốc 2030 & Quy hoạch Dương Đông Phú Quốc mới nhất


Bài viết liên quan khácQuy hoạch tổng thể phát triển Phú Quốc 2020